Biuro
15 866 23 03

Kierownik serwisu
606 882 143

Prezes zarządu
Zdzisław Stasiak
692 476 401